۱۳۹۷/۷/۱۶

حاصل ترکیب مواد معدنی و الیاف سرامیکی است که در آنها نیز اکسید های فلزی مانند کلسیم، منیزیوم و یا آلومینیم وجود دارد. این نوع از عایق ها معمولا آجری شکل یا بتنی هستند. تحمل حرارت های بالا را داشته و در مقابل شوکهای حرارتی مقاوم هستند. غیر قابل اشتعال بوده و همچنین جاذب رطوبت می باشند.

  1. سیلیکات کلسیم:

این عایق شامل سیلیکات هیدراته شده است که بوسیله یک پارچه مسلح می شود.

این عایق، دانه بندی شده از آهک و تقویت شده توسط ذرات سیلیکات با ساختار یک مسلح کننده مانند پارچه است که به همراه مواد معدنی آلی می باشد. در مقابل تغییر شکل مقاومت دارد. جاذب آب است ولی به سرعت خشک می شود لذا برای رشد قارچ ها مکان مناسبی نمی باشد.

قابل اشتعال نمی باشد. تا دمای 980 درجه تحمل دارد. مهره المنت سماور از این نوع است.

تا 4 برابر وزن خود می تواند آب جذب کند. معمولات سفید و خاکستری است و میل زیادی به ایجاد خوردگی در سطوح فلزی حفاظت نشده دارد. دارای یون کلر است.

  1. سیلیکات آلومینیم

از مواد معدنی اکسید آلومینیم و الیاف سرامیکی که در دماهای بالا ترکیب می شوند به دست می آید. به اشکال بتنی و آجری وجود دارد.

تحمل بسیار بالا در مقابل حرارت دارد. مقاوم در مقابل شوک حرارتی است عایق خوبی برای کوره های القائی است و تا دمای 1800 درجه مقاومت دارد.