۱۳۹۷/۷/۱۶

پشم شیشه حدود 60 سال است که در ایران تولید می شود. الیاف پشم شیشه دارای ضخامت 3.2 الی 6.4 میکرون است. پشم شیشه جاذب رطوبت بوده و در مجاورت با رطوبت، اسید سیلیک تولید می کند که این موضوع باعث رشد قارچها و باکتری ها می شود.

پشم شیشه در توسعه آتش نقشی ندارد و گاز سمی تولید نمی کند. این عایق ساختمانی دارای الیاف سرسوزنی است و پس از ورود به بدن خارج نمی شود. لذا توصیه می شود از تماس مستقیم با آن جلوگیری شود. همچنین غبارات آن باعث مشکلات تنقصی می شود. ضمنا تحمل حرارتی آن حداکثر حدود 550 درجه سانتیگراد است در سالها اخیر نوع دیگری پشم شیشه به بازار ارائه شده است که حاصل ترکیب دو نوع پشم شیشه است که خطرات تنفسی و تحریکات پوستی کمتری دارد.

شکل زیر مکانیزم تولید پشم شیشه را نشان می دهد: