۱۳۹۷/۷/۱۶

یکی از موضوعات مهم و مطرح در زمینه حفظ انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر، عایق کاری مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی است. عایق های حرارتی معمول از جمله پشم شیشه،پشم سنگ، فوم پلی اتیلن و ... تنها در ضخامت های بالا پتانسیل کاربرد دارند.

با توجه به مشکلات و نقاط ضعف موجود در عایق های حرارتی متداول همانند راندمان پایین، وزن و ضخامت بالا، اشغال فضای زیاد و هزینه تولید استفاده از نانومواد این طرح در دستور کار قرار گرفته شد. از این رو در این طرح، از ساختار نانوالیاف با تخلخل های فراوان و ضخامت بسیار پایین در ساخت عایق حرارتی استفاده شده است.

در این طرح استفاده از این نانو الیاف در ساختار عایق، سبب کاهش رسانایی حرارتی آن شده است. نتیجه دیگر این کار، کاهش ضخامت و وزن عایق تولیدی در مقایسه با عایق های متداول است. در حالی که این امر نه تنها راندمان عملکرد عایق را کم نکرده، بلکه صرفه جویی هزینه تولید و انرژی را به دنبال داشته است.

کاربرد اصلی نتایج طرح حاضر در صنعت ساختمان به منظور عایق کاری حرارتی سطوح به ویژه شیرآلات ساختمان ها و جلوگیری از هدر رفت انرژی است. همچنین در محفظه های کنترل دمایی قابل حمل و نقل در بیمارستان ها نیز می توان از آن استفاده نمود.

از ویژگی های برجسته نانوالیاف، قطر بسیار پایین آن است که این قطر اندک منجر به حصول سطح مخصوص بسیار زیاد می شود. این ویژگی سبب جذب حرارت از طریق تشعشع (که مکانیزم اصلی انتقال حرارت در این مواد است) بر روی سطح نانوالیاف می شود. نکته حاثز اهمیت دیگر، حضور تخلخل های بسیار زیاد و با اندازه ی کوچک در لایه نانوالیاف است. این خاصیت باعث می شود تا مسیرهای کمتری برای حرکت فوتون ها و در واقع انتقال حرارت وجود داشته باشد.

در این طرح برای ساخت نانوالیاف از دستگاه الکتروریسی استفاده شده است. این لایه ها بر روی بافت پلی اتیلن قرار گرفته است تا عایق حرارتی ساخته شود. همچنین پس از تولید محصول نهایی به این شکل، آزمون هایی از قبیل رسانایی حرارتی، عایق بودن حرارتی و بررسی میزان نفوذ بخار آب روی آن صورت گرفته است.

اگرچه نمونه تولید شده در این طرح نسبت به عایق های حرارتی متداول دارای کارایی بالاتر و نیز قیمت تمام شده پایین تری است، اما همچنان در این طرح تحقیقات بر افزایش راندمان و کاهش قیمت آن ادامه دارد. نتایج تحقیقات در مجله Advances in Polymer Technology منتشر شده است.